CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC                   QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH  CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ

   CHỨNG KHOÁN/ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH/ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

 

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch trên sàn Upcom/niêm yết cổ phiếu trên sở Chứng khoán như sau:

 

 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

Trụ sở chính: Số 34 đường Đại Cổ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.976.3090   Fax: 0243.974.1420  Website: www.sona.com.vn

Vốn điều lệ: 97.299.300.000 đồng

 

 1. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

Loại cổ phiếu: Phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 9.729.930 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 97.299.300.000 đồng

 

III. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

 1. Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán: 11h ngày 27/10/2017
 2. Để nghị Quý cổ đông rà soát lại thông tin đăng ký sở hữu và thực hiện các thủ tục tại Công ty trước 16h ngày 27/10/2017 như sau:
  • Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu:
 • Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải làm thủ tục trực tiếp tại Công ty;
 • Mang theo bản gốc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, bản gốc Chứng minh nhân/Căn cước công dân (CCCD) còn hạn sử dụng;
 • Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại Công ty.
  • Các cổ đông là cá nhân đã đăng ký thông tin đăng ký sở hữu cổ phiếu với Công ty là CMND bị quá hạn 15 năm/Hộ chiếu/Bằng lái xe hoặc các giấy tờ khác không phải là CMND/CCCD phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin, hồ sơ gửi cho Công ty gồm:
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (mẫu đính kèm thông báo này);
 • Bản sao CMND/CCCD mới và cũ (nếu còn CMND cũ);
 • Bản gốc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty đổi Sổ.
  • Các cổ đông thay đổi CMND, địa chỉ, điện thoại hoặc điều chỉnh thông tin sai sót: cổ đông làm thủ tục tương tự như mục 2.2.

Địa chỉ làm thủ tục tại phòng Tài chính Kế toán công ty SONA

 1. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn UpCom/HNX

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại sẽ không giải quyết cũng như chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phiếu diễn ra sau 16h ngày  27/10/2017

Khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch trên sàn Upcom/HNX, việc lưu ký, chuyển nhượng và quản lý cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán

* Lưu ý: Quý cổ đông cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác: Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại để Công ty đăng ký tại VSD. Trong trường hợp cung cấp thông tin không chính xác Quý cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về các phát sinh sau này.

Trân trọng thông báo!         

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Running Sneakers | Gifts for Runners

ĐỐI TÁC