Hoạt động của công ty

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại
- Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ , ngày 24 tháng 08 năm 2015. - Địa điểm: Hội trường Văn phòng Bộ LĐ -TB & XH- Số 02 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ...

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)
Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại được tổ chức vào ngày 29/05/2015 như sau:- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại- Số cổ...

ĐỐI TÁC