労働者派遣活動

VISA E7: Công ty SONA đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động kỹ thuật cao sang Hàn Quốc

VISA E7: Công ty SONA đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động kỹ thuật cao sang Hàn Quốc
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Hiệp hội Đóng tàu Hàn quốc (“Koshipa”) dưới sự xúc tiến, thẩm định và giám sát của Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn quốc tại Hà Nội (“Kotra”), ngày 12/12/2019 tại Trung tâm Đào tạo...

韓国で感動的な出会い-SONAから派遣された漁民

韓国で感動的な出会い-SONAから派遣された漁民
最近、韓国のEBS放送局は漁民のLe Van Tuat...

パートナー